شهرداری زنجان باید ساخت و سازهای غیرمجاز را متوقف سازد!

رئیس اداره نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان اداره کل راه و شهرسازی زنجان چنین گفت که تا به حال از 220 ساختمان در حال ساخت این استان بازدید شده است.
وی هم چنین تاکید فرمود که:

هر یک از شهروندان اگر شکایتی در رابطه با تخلف در ساخت و ساز توسط مهندسین داشته باشند می توانند شکایت خود را در سامانه سنامک به آدرس : https://snam.mrud.ir ثبت کنند.

احسان ذبیحیان چنین اشاره نمود که سالانه دو بار آزمون نظام مهندسی برگزار می شود تا متقاضیان ورود به حرفه مهندسی، برای دریافت پروانه اشتغال، رقابت کنند.

سال گذشته حدود 1350 نفر از استان زنجان موفق به دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی شدند.

وی در ادامه با اشاره به تخلفات مهندسین چنین گفت:

این تخلفات ممکن است شامل رعایت نکردن اصول و قوانین شهرسازی، عدم احداث سازه بر اساس پروانه ساختمانی( اضافه بنا، اضافه سطح اشغال)، رعایت نکردن جزئیات نقشه های اجرای در ساخت و سازها و…باشد.

در صورتی که تخلف صورت گرفته از سوی مهندس ساختمان باشد، باید آن مهندس را به شورای انتظامی معرفی کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.