آیا کاهش قیمت سیمان، قیمت مسکن را هم پایین می آورد؟!

اگر ماجرای گرانی مسکن مطرح باشد، همواره یکی از موضوعات مورد بحث، قیمت سیمان و دیگر مصالح ساختمانی وسط خواهد بود.

اما آیا افزایش یا کاهش قیمت سیمان بر قیمت مسکن نیز اثرگذار خواهد بود؟

به گزارش سازه یاب ، اواسط مرداد ماه بود که به بهانه افزایش قیمت سیمان، خیلی از پیمانکاران دست از ساخت و ساز کشیدند. اما این قیمت به تدریج کاهش پیدا کرد و در شهریورماه روند نزولی داشت.

اما واقعیت اینجاست که کاهش قیمت سیمان، هیچ گونه اثر مستقیم یا غیرمستقیمی بر کاهش قیمت مسکن نخواهد داشت و برعکس آنچه که نمایندگان و مسئولین تصور می کنند، با کاهش قیمت سیمان، نمی توان انتظار کاهش قیمت مسکن را نیز توقع داشت.

گزارش هایی که در ماه های مختلف سال وجود دارد، این نکته را اثبات می کند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.