جزئیاتی جدید از طرح جهش تولید مسکن!

به گزارش سازه یاب ، در طرح جهش تولید مسکن حدود 800 شهر ، زمین مورد نظر را نیز مشخص کرده اند. معاون وزیر راه چنین گفته است که : جهت تامین مسکن های حمایتی کمبودی از بابت زمین نخواهیم داشت!

محمود محمودزاده در ادامه متذکر شد که ” در روزهای ابتدایی ثبت نام ، به دلیل حجم زیاد متقاضیان ، ممکن است سامانه نهضت ملی مسکن کُند باشد. به همین دلیل است که جهت پیش نیامدن هرگونه مشکلی، فرصتی یک ماهه برای ثبت نام در نظر گرفته ایم تا همه نخواهند در روزهای ابتدایی، ثبت نام خود را انجام دهند”

او هم چنین در ادامه چنین گفت:” خوشبختانه استقبال خوبی از این طرح صورت گرفته و تا به حال حدود 300 هزار نفر در سامانه ثمن ثبت نام کرده اند. در ضمن هیچ گونه تفاوتی میان ثبت نام در روزهای اول و آخر وجود ندارد. چرا که بیشتر ثبت نام کنندگان این طرح، کسانی هستند که در مناطقی ساکن می باشند که دسترسی به اینترنت سخت است. به همین دلیل اگر بخواهیم اولویتی در این قسمت داشته باشیم، در حق این دسته از افراد جفا خواهد شد”

در ابتدا شرایط متقاضیان سنجیده می شود و اگر واجد شرایط باشند، می توانند روند ثبت نام خود را تکمیل کنند. ارائه تسهیلات برای متقاضیان تهرانی ( بافت های فرسوده) به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، 450 میلیون تومان است.

برای شهرهای بالای یک میلیون نفر، 350 میلیون تومان و برای مراکز استان ها 300 میلیون تومان است. برای دیگر شهرها نیز رقم 250 میلیون تومانی در نظر گرفته ایم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.