برای کنترل اجاره مسکن، نیازمند قانون هستیم!

به گزارش سازه یاب، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه، در اشاره به راه حل های بهبود وضعیت اجاره مسکن، چنین گفت:” اولین بار است که برای مدیریت بازار اجاره ی مسکن، آیین نامه ای حرفه ای در جهت اجاره داری مطرح کردیم که اکنون جهت بررسی بیشتر در هیئت دولت است. اگر تصویب شود می توان با ساختن واحدهای اجاره ای ارزان، تغییری عظیم در سیستم اجاره داری ایجاد نمود.

به هنگام بررسی شیوه ی اجرای قانون جهش تولید مسکن در شورای عالی مسکن، پیشنهاد کردیم که 150 هزار واحد اجاره ای نیز ساخته شود تا با استفاده از ارائه مجوز تسهیلات و خدمات، بتوان خانه ای با قیمت مناسب تهیه کرد و برای بخش خصوصی نیز جذابیت خود را از دست ندهد.

وی چنین گفت:” البته باید اشاره کنیم که با توجه به اینکه در سال آتی، تمرکز بر روی قانون جهش تولید مسکن است، این واحدهای اجاره ای به امسال نخواهد رسید و نمی توانیم آن ها را عرضه کنیم اما امیدوار هستیم که در سال آینده، بازار اجاره مسکن، کمی آرام تر بشود”

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.