جان باختن سه کارگر ساختمانی در اثر گاز گرفتگی!

روز گذشته اصفهان، شاهد اتفاق غم انگیزی بود. سه کارگر ساختمانی در اثر مسمومیت گاز بخاری فوت کردند.

به گزارش سازه یاب، این سه کارگر که از تبعه های خارجی بوده اند، روز گذشته و هنگامی که در حال استراحت بودند، در اثر استنشاق گاز مونواکسید کربن ساتع شده از بخاری بدون دودکش جان باختند.

این سه کارگر در یک ساختمان نیمه کاره در خیابان شریف واقفی اصفهان بودند. سن این کارگران نیز بین 20 الی 25 بوده است.

بعد از کشف جسد این کارگران، هر سه آن ها به عوامل انتظامی و آتش نشانی تحویل داده شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.