زمان صدور پروانه ساختمانی کاهش پیدا می کند

به گزارش سازه یاب ، در حال حاضر صدور پروانه های ساختمانی روندی 80 روزه دارد. معاون معماری و شهرسازی تهران ضمن انتقاد از این روند طولانی ، بر کوتاه نمودن این مدت زمان تاکید کرد و چنین گفت: در دهه های گذشته روند صدور پروانه های ساختمانی به خاطر وجود گلوگاه ها ، سخت و دشوار بود و این در حالی است که هرگونه عملیات عمرانی منوط به اخذ پروانه ساخت است.

تلاش داریم که ضمن حفظ عواملی که به کیفیت نهایی سازه منجر می شوند ، در طول ماه های آینده ، مدت زمان صدور پروانه ساختمانی را کاهش دهیم.

در واقع پروانه های ساختمانی باید به جای هشتاد روز ، در عرض یک هفته صادر می شوند و این مسئله ، با استفاده از زیرساخت های مربوط به تکنولوژی و تغییرات در ضوابط و قوانین در این زمینه ممکن خواهد بود.

حمیدرضا صارمی ضمن تاکید بر این که کاهش مدت زمان صدور پروانه ساخت جزو سیاست های شهرداری و شورای شهر است چنین گفت: لازم است که انبوه سازان و مردم به کمک ما بیایند تا قادر باشیم که در زمینه استحکام بخشی به ساخت و ساز ، تکنولوژی های ساخت و همچنین تغییر در مصالح ساختمانی موفق عمل کنیم. متاسفانه عمر بناها در کشور ما استاندارد نیست.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.