جنوب تهران استقبال کمتری از وام خرید مسکن کرده اند!

در حالی که دولت طرح وام مسکن مخصوص زوجین را اجرایی کرده است، گزارش ها حاکی از این است که استقبال خیلی کمی از این طرح در تمام مناطق تهران شده است.

گرچه از ابتدای پاییز امسال، میزان معاملات مسکن به شدت پایین بوده است و کمتر کسی به سراغ آن رفته، اما آمارها نشان می دهد که این معاملات در جنوب شهر حتی پایین تر بوده است.

طرح وام مسکن که برای زوجین به 400 میلیون تومان رسیده است نیز نتوانسته تکانی به این بازار بدهد.

آمارها نشان می دهد که میزان معاملات مسکن در جنوب تهران، با وجود تخصیص وام مسکن، نسبت به شهریور همین امسال، 35 درصد افت داشته است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.