کارگران فصلی ساختمانی بیمه می شوند!

ولی اسماعیلی ، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ، خبر از تصویب مصوبه ای در این کمیسیون داد که اعتبار لازم برای حل مشکل بیمه کارگران فصلی ساختمانی را تامین خواهد کرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به جلسه ای که با وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی داشت ، چنین گفت:

یکی از نقاط اصلی بحث ، بیمه کارگران ساختمانی بود. در این جلسه ، مصوبه ای در زمینه ی فصل پنجم بیمه کارگری داشتیم. باید بدانید که برای تامین اعتبارات مالی جهت بیمه کارگران فصلی و ساختمانی ، 12 هزار میلیارد تومان کمبود داشتیم که با تصویب این مصوبه ، قرار شد که این کمبود از منابعی دیگر ، جبران شود.

به همراه دولت ، برنامه های مختلفی برای حل مشکلات کارگران داریم. قرار است که هر ماه، شورای عالی کار تشکیل شود و به مشکلات کارگران رسیدگی گردد. امیدواریم که خروجی این جلسات ، در نهایت به اتفاقات خوبی برای کارگران منجر شود.

وی افزود: برای حل مشکل بیمه زنان خانه دار نیز در طی این جلسه ، صحبت هایی صورت گرفت و نکاتی مطرح شد. وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، برنامه های خوبی برای زنان خانه دار دارد که امیدواریم اجرایی شده و به این ترتیب مشکل بیمه این عزیزان حل گردد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.