تحریم ها صنعت شن و ماسه را به تعطیلی کشانده اند!

چند تولید کننده شن و ماسه به گزارشگر سازه یاب چنین گفته اند که در چند سال اخیر به دلیل رکود ساخت و ساز مسکن، خیلی از معادن شن و ماسه ی کشور نیز شرایط بسیار بدی را پشت سر گذاشته اند و حتی خیلی از آن ها به ورشکستگی و تعطیلی کشیده شده اند.

از طرفی دیگر، به خاطر این که گردش مالی درستی صورت نمی گیرد، خیلی از معدن داران دیگر به مسائل بهینه سازی تولید توجهی نمی کنند.

این مسئله می تواند در نهایت منجر به بحران های مالی شدید و هم چنین مشکلات زیادی در زمینه ی ذخیره معادن و نابودی آن ها شود.

حدود 24 درصد از معادن را معدن های شن و ماسه تشکیل می دهند. به سخن دیگر، اکنون 1200 معدن شن و ماسه ی فعال در سطح کشور فعالیت دارند. اما متاسفانه در سال ها اخیر، تعداد زیادی از این معادن به خاطر شرایط مالی بد از چرخه ی فعالیت خارج شده اند.

به گفته ی معدن داران، خیلی از مشکلات صنعت شن و ماسه به دلیل تحریم های بین المللی و داخلی است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.