رکورد وضعیت مسکن، زندگی کارگران را نیز به سختی کشانده است!

میزان رونق ساخت و ساز به طور مستقیم بر حدود 1 میلیون و 500 هزار خانوار اثر مستقیم می گذارد. کارگران ساختمانی که تنها منبع درآمدشان از همین ساخت و سازهای گاه و بیگاه است، در زمستان امسال به شدت دچار مشکل شده اند.

آمارها حاکی از آن است که میزان ساخت و ساز در بهار امسال که فصل ساخت و ساز است، حدود 13.8 درصد کمتر از سال گذشته بوده است.

همین مسئله باعث ایجاد مشکلات فراوان در وضعیت معشیت زندگی این کارگران ساختمانی شده است. خیلی از کارگران چنین می گویند که به طور کلی ماهی یک الی 1.5 میلیون تومان بیشتر درآمد ندارند.

این در حالی است که میزان تورم به شدت بالاتر از این ارقام است و متوسط درآمد یک کارگر نیز بنابر حداقل حقوق کارگران 2.655 هزار تومان است. توجه داشته باشید که خط فقر در شهری مثل تهران به 10 میلیون تومان رسیده است.

علاوه بر این مسئله ی بیمه نبودن کارگران ساختمانی نیز یکی دیگر از معضلات زندگی این قشر از جامعه است. با توجه به این که کارگران ساختمانی با خطرات زیادی در حین کار دست و پنجه نرم می کنند، به نظر می آید که بیمه بودن آن ها امری ضروری است اما متاسفانه خیلی از آن ها بیمه نیستند.

به این ترتیب با آسیب هایی که ممکن است در حین کار برای آن ها اتفاق بیفتد، هیچ ارگان یا بیمه ای از آن ها حمایت نخواهد کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.