نهضت ملی مسکن در بلند مدت اثر مثبتی بر بازار مسکن می گذارد

مهدی جعفرپیشه، رئیس هیئت انبوه سازان چنین گفت:

باید در نظر داشت که تا زمان ساخت واحدهای وعده داده شده و بهره برداری از آن، مدتی طول خواهد کشید. به این ترتیب با کاهش تقاضای مسکن، این بازار مقداری به سمت تعادل خواهد رفت.

البته باید بدانید که عوامل ساخت یک مسکن، مثل مصالح ساختمانی، دستمزد کارگران، هزینه های شهرداری، زمین پروژه و دیگر مسائل بر سر جای خود باقی خواهند ماند اما حباب قیمتی این بازار به خاطر کاهش تقاضا از بین خواهد رفت.

وی در پاسخ به سوال این که چشم انداز بازار مسکن را  تا پایان امسال چگونه می بینید، جواب داد: بخش زیادی از این مسئله، به مذاکرات وین بستگی دارد. اگر مذاکرات نتیجه بخش باشد، با اثرگذاری روی قیمت دلار، قیمت مصالح داخلی و خارجی نیز کمتر می شود و به این ترتیب قیمت تمام شده ی مسکن نیز پایین تر خواهد بود.

اما در صورتی که مذاکرات بی نتیجه باشد، نمی توان اتفاق خاصی را پیش بینی کرد. اگر نرخ ارز نوسان نداشته باشد، وضع به همین منوال کنونی پیش خواهد رفت.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.