تخلف ساختمانی حتی برای مجموعه پالادیوم نیز قابل بخشش نیست!

روز یکشنبه، بلاخره ماده 100 اجرایی شد و پل تردد هوایی و تونل زیرگذر مجتمع پالادیوم مسدود شد.

شهردار ناحیه دو منطقه یک تهران، در توضیح این مسئله چنین گفت:

با حضور نیروهای اجراییات، حقوقی و اجرای احکام و البته عوامل اجرایی ناحیه دو، پل تردد هوایی و تونل زیر گذر مجتمع پالادیوم واقع در زعفرانیه پلمپ شد.

بعد از مسدود شدن مسیر روگذر این مجموعه که نقطه اتصال شمالی و جنوبی بود، در تلاش هستیم که با فراهم آوردن الزامات فنی و اجرایی، برای جمع آوری کامل آن اقدامات لازم را انجام دهیم.

تخلفات مجموعه ی بزرگ پالادیوم که به ماده 100 نیز ارسال شده بود، در دادگاه بدوی بررسی شده و بعد از کارشناسی های اصولی، رای به جمع آوری و تخریب ساختمان جنوبی و جمع آوری تونل و پل هوایی داده شد.

البته مالک این مجتمع نسبت به رای صادره از شعبه بدوی اعتراض کرد و این پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شد. اما در نهایت رای نهایی صادر گردید و امروز نیز حکم اجرایی شد.

مدیریت شهری جدید، یکی از اصلی ترین شعارهای خود را مقابله با تخلفات ساختمانی قرار داده است و به نظر می آید که کار خود را با مجتمع های بزرگی مثل پالادیوم آغاز کرده است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.