متقاضیان تسهیلات بخش معدن، می توانند به سامانه بهین یاب مراجعه کنند!

علی عبدی، معاون امور معادن سازمان صمت، چنین اشاره کرد: بیشتر معادن استان تهران جهت تامین مصالح ساختمانی به کار می روند و به همین دلیل نامه نگاری های زیادی از طرف بهره برداران معادن سطح تهران برای ارائه تسهیلات صورت گرفته است.

به همین دلیل برای بهره مند شدن استان تهران از این تسهیلات جهت بخش معدن، از سامانه بهین یاب درخواست شد که فقط برای استان تهران، ISIC (کد آیسیک) مصالح ساختمانی ایجاد کند.

پس از موافقت معاونت معادن و صنایع معدنی وزارتخانه، اشخاصی که پروانه بهره برداری مواد معدنی گروه 3 در استان تهران را دارند، می توانند جهت استفاده از این تسهیلات به سامانه مورد نظر مراجعه کنند.

علی عبدی هم چنین اشاره کرد که این معادن می توانند با ثبت نام در سایت بهین یاب قادر به استفاده از تسهیلات طرح تام و جهش تولید نیز می باشند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.