تولید کنندگان مصالح ساختمانی بی کیفیت برای پاسخ گویی احضار می شوند!

مدیر کل استاندارد استان البرز، امیرحسین محشتم در نشستی با حضور کارشناسان اداره کل استاندارد و نظام مهندسی استان البرز اشاره کرد و چنین گفت:

در این نشست، تصمیم بر اجرای نظارت دقیق تر بر مصالح ساختمانی توسط مهندسین ناظر شد. هم چنین از تمام شهروندان ساکن استان البرز می خواهیم که اگر واحدهای زیرزمینی تولید مصالح ساختمانی بی کیفیت و غیر استانداردی را مشاهده کردند، فورا به اداره کل استاندارد استان اطلاع دهند تا متخلفین را شناسایی و مورد پیگرد قانونی قرار دهیم.

وی در ادامه ، خبر از شناسایی و دستگیری یکی از همین واحدهای غیر مجاز تولید مصالح ساختمانی خبر داد و چنین گفت:

این متخلف توسط دادگاه به شش ماه حبس تعزیری و 36 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. تمامی انبوه سازان و کسانی که در کار ساخت و ساز هستند بدانند که تیرچه و خرپای تیرچه جزو استانداردهای اجباری است و از به کار بردن انواع نامرغوب آن در ساختمان سازی جلوگیری شود.

مدیر کل استاندارد استان البرز چنین گفت که: تاکید ما بر استفاده از مصالح ساختمانی مرغوب و استاندارد به دلیل استحکام آن ها در برابر حوادث غیر مترقبه ، طبیعی است.

کاربرد علامت استاندارد ایران بیان گر تعهد تولید کننده در برابر رعایت موازین، ضوابط و استانداردهاست. بر اساس قانون، تولید، فروش و توزیع هر کالایی که مشمول استاندارد اجباری است اما با کیفیت پایین تر عرضه شده و علامت استاندارد ندارد، ممنوع است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.