به خوش حساب ها جایزه می دهند: برای کسانی که عوارض ساختمانی را به موقع پرداخت می کنند، پاداشی در نظر گرفته شده است!

به خوش حساب ها جایزه می دهند: برای کسانی که عوارض ساختمانی را به موقع پرداخت می کنند، پاداشی در نظر گرفته شده است!

به خوش حساب ها جایزه می دهند: برای کسانی که عوارض ساختمانی را به موقع پرداخت می کنند، پاداشی در نظر گرفته شده است!


معاون مالی و اقتصادی شهرداری چنین عنوان کرد که برای تمام کسانی که بدهی عوارض ساختمانی ملک و املاک خود را به شکل نقدی و یک باره پرداخت کنند، 25 درصد پاداش و جایزه ی خوش حسابی در نظر گرفته ایم!

ابوالفضل فلاح، در ادامه چنین گفت که :” بر اساس اصلاحیه ای که مصوبه اخذ مالیات حوزه شهرسازی شهرداری تهران داشته است، برای این که تشویق به وصول مطالبات شهرداری شود، آن دسته از افرادی که می خواهند عوارض ساختمانی خود را تا 23 آبان سال 1400 به شکل یک جا و نقداً پرداخت کنند، 25 درصد جایزه و پاداش خوش حسابی در نظر گرفته ایم. ”

وی در ادامه به قانون جهش مسکن در دولت سیزدهم اشاره کرد و با تاکید بر ساخت مسکن برای اقشار متنوع جامعه، چنین ادامه داد:” اگر ساخت و ساز رونق پیدا کند، نه تنها از افزایش بی حد قیمت مسکن جلوگیری می شود بلکه گامی مثبت در جهت ارتقاء اوضاع اقتصادی خواهد بود. اگر مسکن رونق پیدا کند، دیگر صنایع و کارگاه های مختلف نیز که به ساخت و ساز مربوط هستند هم رونق پیدا خواهند کرد.

تمامی شهروندان عزیز می توانند با مراجعه به ادارات شهرسازی و درآمد همه ی مناطق 22 گانه تهران و یا دفاتر خدمات الکترونیکی شهر، عوارض ملک خود را پرداخت کنند.

وی هم چنین در ادامه افزود:” کل روند اخذ پروانه ساختمانی و دیگر فرآیندهای حوزه شهرسازی، به شکل هوشمند انجام می شود و در قیاس با گذشته، سرعت و دقت خیلی بیشتری پیدا کرده است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.