بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، امروز در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس از رسیدگی به قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی خبر داد.

کیومرث سرمدی واله چنین بیان نمود که :” در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس، بحث قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مطرح بود. البته این بحث به سال 86 برمی گردد اما این طرح سال هاست که میان مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است تا این که بلاخره کلیات به تصویب رسید.”

یکی از بحث های اصلی این طرح، این است که کارگران ساختمانی به دلیل شغل پر مخاطره ای که دارند بسیار آسیب پذیر هستند و به هنگام کار با حوادث زیادی ممکن است رو به رو شوند. نکته این جاست که در حال حاضر حدود 835 هزار کارگر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و چهار هزار نفر دیگر نیز در صف قرار دارند.

مشکل دیگر این است که تامین اجتماعی در تامین منابع مالی برای آن 835 هزار نفر نیز معضلاتی دارد و امکان پذیرفتن چهار هزار نفر دیگر برای این سازمان میسر نیست.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه چنین گفت که:” قبلا هر کارگر حدود 15 درصد از پروانه ساختمانی ناچار به پرداخت حق بیمه بود. اما اخیرا اصلاحیه ای در قوانین بیمه موسوم به ماده 5 قانون بیمه بررسی شد که بر اساس آن، کارگران تنها باید 7 درصد حق بیمه را پرداخت کنند و باقی سهم بیمه نیز بر طبق زیربنای هر واحد مسکونی ای که ساخته می شود، از سرمایه گذاران و سازندگان دریافت شود. “

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.