طرح تشویقی ساخت پارکینگ در تهران!

سید جفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شهری تهران ، در گفت و گو با خبرنگاران چنین گفت: با وجود این که جمعیت تهران در چند سال اخیر رشد زیادی داشته است و خودروها افزایش پیدا کرده اند، اما هم چنان به مسئله پارکینگ توجهی نمی شود و همواره به این موضوع به عنوان یک مسئله ی ثانویه نگاه شده است.

وی در ادامه افزود : نتیجه این نگاه ، تولید ساختمان های بسیار زیاد بدون توجه به تامین فضای پارک و احداث پارکینگ در شهر بوده است. هم چنین کاربری های مسکونی به کاربری های تجاری و اداری تبدیل شده اند بدون این که توجهی به تامین پارکینک آن ها شود.

این مقام مسئول عنوان کرد که کسری پارکینگ در شهر تهران معادل 450 هزار فقره است و افزود: در گزارشی که به دست ما رسیده ، مشخص شد که یک میلیون کمبود جای پارک در تهران داریم.

البته ممکن است که نتوان به این اعداد و ارقام اعتماد صد در صد داشت اما آن چه واضح است ، کسری پارکینک در شهر تهران وجود دارد و باید جهت رفع این مشکل ، اقداماتی صورت بگیرد.

وی در ادامه عنوان کرد: بر همین اساس، در حال طراحی مدلی هستیم که بتوان سرمایه گذار و مشارکت بخش خصوصی در ساخت پارکینگ را عملیاتی کنیم و با همین نگرش در قسمت های مختلف مربوط به شهرداری تهران مثل شهرسازی و ترافیک ، جلسات مختلفی را برگزار کرده ایم.

در حال حاضر اطلاعات لازم را جمع آوری می کنیم و با کمک گرفتن از کارشناسان و متخصصین نسبت به تدوین این طرح اقدام خواهیم کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.