شناسایی 900 شهر برای طرح جهش تولید مسکن

وزیر راه و شهرسازی در نشست کمیسیون عمران مجلس چنین گفت: امروز یک گزارش را به اعضای کمیسیون عمران مجلس ارائه کردم . بخشی از کمک هایی که از جانب مجلس می تواند انجام گیرد، تصویب قانون جهش تولید و ساخت مسکن است که می تواند راه حل خوبی برای رفع مشکل مسکن کشور باشد.

در حال حاضر زمین های مورد نیاز برای ساخت مسکن در 900 شهر مشخص شده است و به زودی زیر بار اجرای این قانون خواهند رفت.

وی در ادامه افزود: ” در جلسه ای که امشب با بانک مرکزی داریم، منابع مالی اجرای قانون جهش تولید و ساخت مسکن نیز مشخص خواهد شد و از فردا ظهر مردم می توانند در سامانه ثمن ثبت نام کنند. توصیه می کنم هرکسی که می تواند، این ثبت نام را انجام دهد چرا که فرصتی استثنایی است و نباید از دست برود. “

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.