مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران منصوب شد

وزیر راه و شهر سازی، رستم قاسمی، طی یک حکم مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید را منصوب کرد.

به گزارش سازه یاب ، وزیر راه و شهرسازی، علیرضا جعفری را تحت عنوان رئیس هیئت مدیریه شرکت عمران شهرهای جدید ایران منصوب کرد.

این سمت، تا قبل از این بر عهده ی حبیب الله طاهرخوانی بود که از سال 1396 از طرف وزیر راه و شهر سازی سابق به عنوان مدیر عامل شرکت عمرانی شهرهای جدید ایران منصوب شده بود.

جعفری تا پیش از این سمت ها و مقام های زیادی داشته است اما بیشترین سابقه حضور او در شهرداری تهران بوده است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.