25 درصد مصالح ساختمانی تاییدیه استاندارد ندارند!

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کهگیلویه و بویر احمد، چنین عنوان کرد که :”تمام واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی در این استان باید آزمایشگاه مستقر و مدیر کنترل کیفی داشته باشند.

به دلیل عدم رعایت شرایط استاندارد، در شش ماه گذشته، 15 واحد تولید شن و ماسه در استان تعطیل شده اند.

بهمن رحمتی در ادامه چنین اظهار داشت که : در حوزه رعایت استانداردها، مصالح ساختمانی کمترین میزان توجه را نسبت به دیگر اصناف داشته است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.