یک کارگر ساختمانی بعد از سقوط از ارتفاع 4 طبقه ای زنده ماند!

قروه در استان کردستان، امروز شاهد اتفاق عجیبی بود. یک کارگر ساختمانی که در ارتفاع 4 طبقه ای مشغول انجام کار بود، سقوط کرد اما در کمال خوشبختی و البته ناباوری زنده ماند!

به نقل از سازه یاب ماجرا چنین بوده است: یک کارگر جوان بیست ساله، هنگامی که در خیابان آیت الله خامنه ای جنوبی شهر قروه مشغول به کار بود، به خاطر عدم رعایت ایمنی و نبستن کمربند، از ارتفاع چهار طبقه ای افتاد اما اقدام به موقع امدادگران هوایی، این جوان بیست ساله را از مرگ قطعی نجات داد. البته باید بگوییم که این کارگر به خاطر شدت سقوط، دچار خونریزی داخلی و شکستگی دست و پا و آسیب از ناحیه ی سر شده است، اما اقدام به موقع امدادگران که جای تحسین فراوان دارد، توانست از مرگ او جلوگیری کند. این کارگر در حال حاضر در بیمارستان کوثر سنندج بستری است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.