وزیر راه و شهرسازی وعده می دهد

در چند روز گذشته، وزیر راه و شهرسازی، رستم قاسمی وعده داده است که به زودی مستاجری در ایران به پایان می رسد. این سخن عجیب در وضعیتی مطرح می شود که با یک بررسی ساده آماری متوجه خواهیم شد که قیمت مسکن در 10 سال اخیر حدود 1600 درصد رشد قیمت داشته است.

حتی اگر بخواهیم این ادعا را با شرایط آماری کمیسیون اتحادیه اروپا نیز بسنجیم، چندان معقول نخواهد بود.

این اتحادیه چنین گزارش کرده است که از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، حدود 70 درصد ساکنین اروپا، مالک مسکن هستند و 30 درصد دیگر اجاره نشین محسوب می شوند.

این آمار در سال 2020 گزارش شده است و هنوز قابل استناد می باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.