از وزارت راه و شهرسازی انتظار کار پیمانی و ساختمان سازی نداریم

به گزارش سازه یاب، رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف ضمن بررسی گزارش کمیسیون عمران پیرامون نحوه ی اجرای قانون جهش تولید مسکن، چنین گفت: در حال حاضر مسکن یکی از بزرگ ترین بخش های درآمدی جامعه را به خود اختصاص داده است. در دیدار با خانواده های محرومین و نیازمندان شاهد این بوده ایم که بیشترین خواسته ی آن ها پیرامون اشتغال و مسکن است.

آن ها بارها گفته اند که اگر اشتغال و مسکن فرزندانشان حل شود، خود قادر به اداره زندگی هستند. این مشکل در تمام شهرها و روستاهای کوچک و حاشیه ای وجود دارد.

ریاست مجلس در ادامه چنین گفت: به همین خاطر است که مجلس یازدهم تمرکز خود را روی موضوع مسکن به عنوان یک پیشران جدی گذاشته است. موضوع مسکن هم در اوضاع اقتصاد مردم اثرگذار است و هم این که کمک شایانی به وضعیت معیشت خانواده ها و افزایش قدرت خریدشان خواهد کرد.

اما چالش های زیادی هم در این راستا وجود دارد که اولین چالش، چالش اقتصادی و دیگری چالش عدم وجود سیاست های مشخص و قانون محکم برای پیاده سازی این سیاست هاست. اگر این سیاست گذاری درست شود، مباحث اقتصادی مربوط به حوزه مسکن نیز درست خواهد شد وگرنه تا 120 سال دیگر نیز مردم صاحب خانه نخواهند شد.

قالیباف در ادامه افزود: انتظار ما از وزارتخانه راه و شهرسازی این نیست که کار پیمانی، قراردادی داشته باشند و ساختمان سازی کند و به جای مردم، دست به تولید مسکن بزند. قانون جهش تولید مسکن چنین تکلیفی را ایجاد نکرده است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.